Cihla

Cihla Hlína byla jedním z prvních stavebních materiálů. Tento přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi. Otvory a póry v děrovaných cihelných blocích vytvořené při výrobě snižují jejich hmotnost a zároveň výrazně zvyšují tepelně-izolační vlastnosti tohoto materiálu. Pálené cihly neobsahují žádné škodlivé látky.

Inovace v cihlářském průmyslu přivedla na trh broušené cihly. Při použití těchto cihel již není ve svislých spárách potřeba malty - spojení je zajištěno perem a drážkou což snižuje časovou náročnost zdění a dochází ke značnému snížení stavební vlhkosti, rychlejšímu vysýchání stavby a rychlejšímu dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží (úspora malty při využití tohoto systému může činit až 80%, pracnost při zdění je snížena až o 25%). Díky minimu použitého pojiva se výrazně snižuje riziko vzniku tepelných mostů ve spárách.

Nevýhodou zdících materiálů může být jejich nízký tepelný odpor, což má za následek nízké tepelně-akumulační vlastnosti stavby. Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých okolností příčinou poruch stavby(vzniku plísní a hnilob). V dnešní době má ovšem tento problém jednoduché řešení, neboť na trhu existuje široká nabídka zateplovacích systémů. Poměrně snadno tak lze dosáhnout vysokých tepelně-izolačních vlastností ekonomické stavby či dokonce postavit zděný dům jako nízkoenergetický.

Výhody zděných staveb

Tato technologie není příliš náročná na techniku a odbornost. Možnost svépomocné výstavby umožňuje snížit náklady na stavbu.

Přesnost a rychlost stavby
Stavební systémy dodávané na náš trh umožňují rychlou a velmi přesnou výstavbu. Systémy vybavené spojením pero – drážka výstavbu usnadňují, snižují spotřebu pojiv a také nároky na kvalifikovanou pracovní sílu.

Pevnost a bezpečí
Cihly pálené při vysokých teplotách zaručují dlouhou životnost. Objemová stálost a neměnné tepelně-technické parametry zaručují neměnnou funkčnost stavby.

Vysoká tepelná akumulace
Zděné stavby ve spojení s kvalitní izolací jsou charakteristické vynikající tepelnou akumulací, díky čemuž vytváří prostředí pro pohodu bydlení. V zimě udržují uvnitř místností teplo, v létě naopak poskytují příjemný chládek. Pouze ve spojení s kvalitní izolací dochází k výraznému snížení nákladů na vytápění.

Velmi dobrá zvuková izolace

Nižší citlivost na vodu
Zděný dům je méně citlivý na vodu, než například dřevostavba. Pokud se v případě dřevostavby dostane voda až na dřevěné nosné díly, může poměrně rychle snížit stabilitu domu. Oproti tomu si zděné stavby po vysušení zachovávají téměř stejné vlastnosti jako před zvlhnutím nebo namočením, samozřejmě pokud dojde k rychlému vysušení. Tuto zkušenost potvrzuje množství domů, které byly zatopeny při záplavách a v současné době jsou opět obyvatelné.

Difúze vodních par
Prostupnost stavebních materiálů zabezpečuje zdraví prospěšné životní prostředí, ve kterém nedochází k akumulaci vodních par a následnému vzniku plísní. Struktura pálených cihel umožňuje odvést přebytečnou vlhkost ven z domu nebo naopak v případě příliš suchého vzduchu v místnosti ji přivést zase zpět. To oceníte zejména u novostavby, kdy je třeba odstranit vlhkost absorbovanou při stavbě domu.

Ochrana před požárem
Zdící stavební materiály jsou nehořlavé, a tak zaručují domu dobrou ochranu v případě požáru. Ohnivzdornost lze navíc zvýšit použitím speciálních protipožárních malt a omítek.

Energeticky úsporné zděné stavby
Energeticky úsporné domy se dělí do 4 kategorií, podle měrné spotřeby tepla na vytápění. Ta udává roční spotřebu tepla v kWh na vytápění 1m2 budovy. Zatímco hodnoty běžných novostaveb se pohybují v rozmezí od 80 do 150kWh/m2 za rok, hodnoty energeticky úsporných domů jsou výrazně nižší. Jejich kategorie jsou definovány takto:

 • nízkoenergetický dům – měrná spotřeba tepla max. 50kWh/m2 za rok
 • pasivní dům – měrná spotřeba tepla max. 15kWh/m2 za rok
 • nulový dům – měrná spotřeba tepla max. 5kWh/m2 za rok
 • energeticky nezávislý dům nebo dům s energetickým přebytkem – domy vybavené systémy pro získání energií v dostatečné kapacitě pro zajištění vlastního provozu, případně s přebytkem
 •  
  « zpět | nahoru | tisk
   
  Vyhledávání

   

  Developerský projekt: výstavba 3 RD, Plzeň-Dýšina

  Developerský projekt: výstavba 3 RD, Plzeň-Dýšina

  Cena RD od 3.200.000 Kč vč. DPH

  Výstavba 3 rodinných domů na klíč. Prodej stavebních pozemků v obci Dýšina (Plzeň-město) zahájen! Pozemek č.1 - 1.147 m2, cena: 1.746.308 Kč. Pozemek č.2 - 1.137 m2, cena: 1.731.083 Kč. Pozemek č.3 - 1.038 m2, cena: 1.580.355 Kč. Zájemc